Heempark 's-Hertogenbosch

Wat is een Heempark?
Een Heempark bevat wilde planten en plantengemeenschappen, die van nature in een omgeving kunnen voorkomen.

Het is meer dan een verzameling brandhout en onkruid die sommigen er in zien, meer dan zo maar een stukje buiten dat zich, aan de stadsrand gelegen, aan de stad onttrekt. Het 'heem' in Heempark staat voor inheems. Geen kokospalmen dus, omdat die hier nu eenmaal niet van oorsprong voorkomen.

Doel en Beheer van het Heempark

Waar?

Rondleidingen

Het hele jaar op woens- en donderdagmiddag om 14.00 uur korte rondleidingen.

Behalve bij slecht weer en als er sneeuw ligt.

Volgen via Twitter

twitter follow

Onze favoriete vogel: de IJsvogel

IJSVOGEL.png De ijsvogel is in ons park een broedvogel. Een blauwe flits en een luide fluitende roep zijn vaak het eerste dat men van een ijsvogel te zien en te horen krijgt. IJsvogels zijn kenmerkende vogels van beken en rivieren met zoet, stromend water. In mindere mate wordt ook bij stilstaande, visrijke wateren genesteld. De aanwezigheid van zandige of lemige stijle oeverranden is een vereiste, omdat daarin de nesttunnel wordt uitgegraven. 's Winters worden ijsvogels ook bij meer open en brakke of zoute wateren gezien.

Luister naar het geluid op:
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/94

Heeft 2009 en 2010 in het park gebroed. Vanwege het ontbreken van broedgeval in 2011 hebben op 3 maart 2012,  2 ijsvogelliefhebbers 1,5 meter ijsvogelwand gemaakt, bekijk reportage op:

http://www.natuurkanaal.nl/Forum/viewtopic.php?p=14423#p14423

Vooral de laatste foto is erg leuk.

Omdat een visser een meerpaal vlak voor het nest in het water zette is 3 jaar geleden de derde leg niet doorgegaan. Door 3 strenge winters bestand sterk achteruit gegaan. Geen broedgevallen. Het aangelegde nest is nog niet in gebruik. Begin juli 2014, 2 x een fluitende ijsvogel waargenomen in de omgeving van het door ons aangelegde nest. In 2014 niet tot broeden gekomen. April 2015, er vliegt regelmatig een paartje in de buurt, nest bezet.                  

Filmpje
bekijk dit filmpje over hoe de IJsvogel een braakbal nuttig  gebruikt! Met dank aan Ineke Slort

 

;