HEEMPARK   's-HERTOGENBOSCH

 

 

 

HEEMPARK

's-Hertogenbosch

Waar?

Rondleidingen

Incidenteel of op verzoek worden er rondleidingen door het Heempark gegeven. Aanvragen via secretaris@heempark-s-hertogenbosch.nl.

Fauna-inventarisaties

Fauna Inventarisaties

Op deze pagina de Fauna inventarisaties

Amfibieën

  AR = Aloys Riswick, JWG = IVN Jeugdwerkgroep, PV= Paul Vercruyssen

     Soort <2004    2010  

     Kikker, bruine

    AR

JWG

 

     Kikker, groene

    AR

JWG

 

     Pad, gewone

    AR

JWG

 

     HEEL GROOT PADDEVISJE

    Salamander sp.

 

 

 

PV

JWG