HEEMPARK   's-HERTOGENBOSCH

 

 

 

HEEMPARK

's-Hertogenbosch

Heempark 's-Hertogenbosch

Wat is een Heempark?
Een Heempark bevat wilde planten en plantengemeenschappen, die van nature in een omgeving kunnen voorkomen.

Het is meer dan een verzameling brandhout en onkruid die sommigen er in zien, meer dan zo maar een stukje buiten dat zich, aan de stadsrand gelegen, aan de stad onttrekt. Het 'heem' in Heempark staat voor inheems. Geen kokospalmen dus, omdat die hier nu eenmaal niet van oorsprong voorkomen.

Doel en Beheer van het Heempark

Waar?

Rondleidingen

Incidenteel of op verzoek worden er rondleidingen door het Heempark gegeven. Aanvragen via secretaris@heempark-s-hertogenbosch.nl.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.
Deze verordening verplicht  de Stichting Heempark 's-Hertogenbosch  aan u toestemming te vragen uw persoonsgegevens te mogen registreren.

Uw gegevens, zoals uw naam en e-mailadres , worden opgeslagen in ons bestand voor de toezending van onze nieuwsbrief. In het verleden heeft u zich aangemeld voor deze nieuwsbrief. Wij gaan ervan uit dat wij uw toestemming hebben uw gegevens in ons adresbestand te bewaren. Uw gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden.

De verwerking van de gegevens zal gebeuren op de manier die is aangegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u uw toestemming willen intrekken, dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief en op de website. De stichting Heempark 's-Hertogenbosch draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven.