logo heempark den bosch zuid
  • boshyacint

    HEEMPARK

    's-Hertogenbosch

In veel Nederlandse tuinen zijn regelmatig vliegende vleermuizen te zien. Dat kan je zelf ontdekken op 23 en 24 mei tijdens de tweede Nationale Voorjaars Vleermuistuintelling

Tijdens dit weekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van vleermuizen in de tuin door te geven. Met dit weekend wil de Zoogdiervereniging de aanwezigheid van vleermuizen in tuinen en de bebouwde omgeving onder de aandacht brengen en daarover zoveel mogelijk gegevens verzamelen.  Waar zien deelnemers aan de tuintelling vleermuizen in hun tuin vliegen en welke soorten kunnen dat zijn? En waar zien deelnemers helemaal geen vleermuizen? Met genoeg tellingen kunnen we bijvoorbeeld een indicatie krijgen of er een verschil is in tuinen in stadskernen, buitenwijken en dorpen
Voor meer informatie: tuintelling.nl
Er is ook nog een zoekkaart te downloaden.