logo heempark den bosch zuid
  • boshyacint

    HEEMPARK

    's-Hertogenbosch

Stadsmuur als nieuw biotoop 

De bedoeling van de plantenmuur is  een voor ’s-Hertogenbosch typische biotoop te laten zien, naast de al

12 in het Heempark aanwezige typische Meierij biotopen. Het zal wel wat jaren duren voordat de

muur “volwassen” is. 

 


7 april 2011.

De eerste aanzet tot begroeiing is al gegeven door de muur met karnemelk in te smeren,

ter bevordering van algengroei. Voorts zijn wat takjes met korstmossen in de verse specie gedrukt en is

een vooraf gekweekt muurleeuwenbekje in een holte gepoot.

Tijdens de lente-excursie is extra aandacht aan de muur gegeven.

De extreme droogte van de laatste tijd is niet bevorderlijk voor de plantengroei. Muurleeuwenbek aanplanten

al 3 keer mislukt. Eind mei 3 klimopplanten op en voor de muur geplant. Hopelijk geven ze schaduw.

Eerste Pinksterdag is door een spelend kind een net opgekomen Heksenboter ( slijmzwam ) geplet. Nadien

zijn er al 5 plekken met algvorming waargenomen. Achter de muur bloeit nu, op 1,5 meter

afstand, muurleeuwenbek. Heeft nog een lange weg te gaan.

Cor heeft gele helmbloem boven de muur geplant.

3 augustus

Algengroei voortreffelijk. Eerste korstmosje gefotografeerd. Glaskruid aan de voet van de muur ontdekt.

3 september

Het natte weer doet de algen floreren. Een derde van de muur is groen.

3 oktober

Het warme weer heeft de algen geen goed gedaan, de muur lijkt wel nieuw. Hopen op iets nattere tijden?

21 februari 2012

Door de strenge vorst zijn hier en daar mosplakkaten losgegaan.

ONTWIKKELINGEN GAAN VERDER VOORSPOEDIG.

REST VAN HET VERHAAL ONDER GESCHIEDENIS