logo heempark den bosch zuid
  • boshyacint

    HEEMPARK

    's-Hertogenbosch

Doelstelling
Het Heempark 's-Hertogenbosch Zuid geeft een overzicht van enkele voor de provincie Noord-Brabant karakteristieke plantensoorten en plantengemeenschappen, waarbij zowel gemeenschap als soort in een zo natuurlijk mogelijke omgeving geplaatst worden. Dit houdt in dat er op een gegeven moment een soort natuurlijk evenwicht ontstaat, waarin planten en dieren in een zekere natuurlijke harmonie samenleven. Ze voelen zich er gewoon thuis.

Typerend voor een heempark is dat deze verschillende plantengemeenschappen in een relatief klein gebied (2 ha) naast elkaar te vinden zijn, inclusief natuurlijke overgangen. Om de diversiteit binnen de plantenfamilies te leren kennen, zullen van een aantal families die op de Brabantse zandgronden voorkomen een aantal soorten worden gekweekt. Het kan hierbij nodig zijn dat de ongebreidelde groei van overheersende plantensoorten via een gericht maaibeleid aan banden wordt gelegd, om zwakkere soorten ook een kans te geven (de Struikhei op de heuvel is hiervan een voorbeeld).

De bezoekers moeten van de natuur kunnen genieten en mogelijk kennis maken met een aantal belangrijke plantengemeenschappen en plantensoorten zoals:
- de kruidentuin met zijn geneeskrachtige planten,
- de plantmuur met alles wat er maar op zo'n muur wil groeien en   leven,
- de bloemenweide ( en voormalig blauwgrasland ) met zijn vele bloemen van groot tot piepklein, 
- het bos in zijn vele gedaanten als beukenbos, gemengd beukenbos, hakhout en elzenbroekbos.

Verder heb je er nog de vijver met zijn rijke waterleven van waterwantsen, kikkers en padden, libellen en watervogels. 

krabbescheer kl

 


Het natte hooiland rond de vijver, het vochtig hooiland met Moerasspirea en Gele lis, het wisselend vochtig hooiland en het heischraal grasland op de heuvel.
In onderlinge samenwerking met andere natuurgroepen die werken aan natuurbehoud en ontwikkeling, parken en plantsoenen wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van nat- en drasgebieden.

Het Heempark                           's-Hertogenbosch Zuid is een 'huis' dat het waard is om wat vaker bezocht te worden, want het hele jaar door wordt er geleefd, soms moet je wat verder zoeken maar dan vind je er ook steeds weer wat nieuws. Het park is dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang vrij toegankelijk.

 

 hp gele dovenetel 01

Een indruk van de aanwezige planten en dieren
Insecten: Wespvlinder, Kleine Vuurvlinder, Oranjetipje, Stippelmot, Kleine vos. 
Vogels: Groene specht, Bosuil, Boomkruiper, Koolmees, Passanten: Sperwer, IJsvogel. 
Zoogdieren: Ree, Bever, Konijn, Bosmuis, Mol, Dwergvleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis. 
Amfibieën: Bruine kikker, Groene kikker, Gewone pad.

Mossen: Pluisdraadmos, Groot laddermos, Purpersteeltje, Kronkelsteeltje. 
Paddestoelen: Fopzwam, Aardtong, Geweizwammetje, Dodemansvinger, Dikrandtonderzwam. 
Bomen en heesters: Ratelpopulier, Vuilboom, Kardinaalsmuts, Meidoorn, Hazelaar. 
Kruiden: Wespenorchis, Gele dovenetel, Boshyacint, Wateraardbei, Blaasjeskruid, Heelblaadjes, Knikkend nagelkruid.