logo heempark den bosch zuid
 • boshyacint

  HEEMPARK

  's-Hertogenbosch

BEHEERPLAN 2017 

Algemeen

 • Het beheer van het Heempark is gebaseerd op verschraling van de bodem door het stelselmatig afvoeren van organisch materiaal ( blad, maaisel , takken , bagger e.a. ). Hoe schraler de bodem hoe soortenrijker de plantengroei.
 • Woekerende planten zoals braam, zuring , heermoes, klimop en opslag van met name esdoorns wordt verwijderd of teruggedrongen.
 • Om de diversiteit van plantensoorten te bespoedigen wordt er gezaaid in bloemenweiden en worden (besdragende ) struiken en bomen geplant op diverse plaatsen in het park. 

Vegetaties 

 1. Bloemenweiden en andere graspercelen.
  Worden 1 à 2 x per jaar gemaaid. Medio oktober worden alle graspercelen tot op 3 tot 4 cm afgemaaid.

 2. Bosranden 
  Veel opslag en dood hout wordt verwijderd, waardoor er meer licht kan doordringen op de verschillende plaatsen in het park waardoor andere lagen als struiken en kruiden de kans krijgen zich te ontwikkelen . Ook klimheesters als klimop en bosrank worden gekoesterd . Zo ontstaan er voor diverse vogelsoorten nestgelegenheden op verschillende niveaus .

 3. Heideheuvel  
  Deze nu nog sterk met gras begroeide heuvel wordt komende jaar verder beplant met struikheide en bremsoorten. Het gedeelte waar de blauwe knoop zich elk jaar ontwikkeld wordt van de nieuw te planten genoemde soorten vrij gehouden. 

 4. Vijver en omliggende natte weide.
  In de vijver wordt jaarlijks handmatig riet verwijderd om verlanding te voorkomen . De afdeling Openbare Ruimte van de gemeente baggert jaarlijks ook een deel waar ze bij kunnen komen . Speciale aandacht is er voor de water minnende plantensoorten in en rondom de vijver.

 5. Muurvegitatie 
  Op het gemetselde muurtje groeien typische muurplanten . Getracht wordt de muur voldoende vochtig te houden door aan de achterzijde de aarden wal te verstevigen. 

 6. Kruidentuin De kruiden in de tuin worden met name gebruikt in de keuken ter bereiding van de maaltijd en voor het bereiden van thee. Ze zijn of meerderjarig of eenjarig. 

 7. Hakhoutbos
  Dit deel van het park, tussen bloemenweide en vijver , wordt elk jaar voor 1/7 deel gekapt om andere planten een kans te geven door de ondergrond in te zaaien met bepaalde soorten kruiden. 

 8. Oevers
  Het heempark is voor een groot deel omsloten door het water van de Zuiderplas . Door de stroming , veroorzaakt door de (westen)wind kalven de oevers af waardoor een deel van de vegetatie , met name bomen, worden ondergraven en in het water terechtkomen. Om de schade aan de oevers tegen te gaan worden palen geslagen en de ruimten gevuld met bladafval , maaisel en ander organisch materiaal. 

 9. Wandelpaden
  Ter faveure van onze bezoekers worden de paden vrijgemaakt van grassen en blad en jaarlijks verhard met een nieuwe gazollaag .
  De breedte van de hoofdpaden worden afgestemd op rolstoelgebruikers .
  Er wordt een nieuw bospad aangelegd langs de rechteroever van de plas waardoor bezoekers een nieuwe belevenis ervaren langs de waterkant.
  En langs een deel van het wandelpad links van de heideheuvel , uitkomend in de bosrand , wordt het pad omzoomd met een nieuwe aanplant van verschillende soorten inheemse besdragende struiken.