logo heempark den bosch zuid
  • boshyacint

    HEEMPARK

    's-Hertogenbosch

Fotoboek Heempark

HET FOTOBOEK IS UITVERKOCHT

Er is, in beperkte oplage, een fotoboek is uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Heempark ‘s-Hertogenbosch Zuid in 2010.

Het bevat voornamelijk foto’s en gegevens van de 2005-2010. Ondanks veel speurwerk heeft de redactie geen bruikbare foto’s van de begintijd kunnen vinden. Door een computercrash is ook veel beeldmateriaal van de laatste 5 jaar verloren gegaan.

Oude gegevens zijn geleverd door G.M. Sluiter van de IVN/VNW ’s-Hertogenbosch.

Dank zij het fotoarchief van Alois Riswick (hij komt al dertig jaar in het Heempark)  hebben we het toch kunnen vullen met  veel mooie plaatjes.

U kunt het inzien in het Heempark op woensdag- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur of lenen in de Bibliotheek Hinthamerstraat.

 

Een verbeterde versie is nu verkrijgbaar, door 35 euro te storten op

giro NL 34 INGB 0006 555 250  t.n.v. Stichting Heempark 's-Hertogenbosch Zuid, onder vermelding van  50 jaar en telefoonnummer.

U wordt dan gebeld als het boek bij ons binnen is.